Върни се горе

Лични данни

Дата на раждане: 19 октомври 1959 г.

Email: akunchev@mh.government.bg

Телефон: 02/ 9301 209

Образование

1985 г. - Медицински институт, Пловдив

Трудов стаж

  • от 2008 г. - директор на отдел "Надзор на заразните болести", Министерство на здравеопазването
  • от 2001 г. - отдел "Противоепидемичен контрол", Министерство на здравеопазването
  • от 1986 г. - отдел "Противоепидемичен контрол", ХЕИ-Хасково