Върни се горе

Над 5000 са служителите на ЦСМП в страната, които преминаха 5-дневното теоретично и практическо обучение по линия на проекта ПУЛСС

71% от работещите в ЦСМП определят практическата насоченост на обученията по ПУЛСС като „много добра“

Заместник-министър Петър Грибнев: До няколко месеца стартираме обученията на работещите в спешните отделения на болниците с над 50% държавно участие в капитала

Над 3800 са служителите на ЦСМП в страната, които вече преминаха 5-дневното теоретично и практическо обучение по линия на проекта ПУЛСС

Близо 3300 служители от всички ЦСМП в страната вече са преминали 5-дневното теоретично и практическо обучение по линия на проекта ПУЛСС

Продължават обученията на работещите в центровете за спешна медицинска помощ по линия на проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“

Над 3000 от работещите в центровете за спешна медицинска помощ преминаха обучения по проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“

Над 2000 от работещите в центровете за спешна медицинска помощ преминаха обучения по проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“

1706 от работещите в центровете за спешна медицинска помощ преминаха обученията по линия на проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“

Проектът „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС) е удължен до 31 декември 2022 г.