Върни се горе

Чрез видеоконферентна връзка МЗ обсъди с центровете за спешна медицинска помощ възобновяването на обученията по проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния”

МЗ сключи договор за закупуването на 170 компютърни конфигурации с инсталирана операционна система за филиалите към центровете за спешна медицинска помощ

МЗ временно преустановява обученията на работещите в системата на спешната помощ по проект ПУЛСС

Временно са преустановени обученията по линия на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС)

Зам.-министър Бойко Пенков: За по-малко от два месеца успешно обучихме над 1000 души от работещите в центровете за спешна помощ

Приключиха обученията по проекта ПУЛСС за 2019 г.

Обучения по проекта ПУЛСС преминаха 322-ма служители от системата на спешна помощ у нас

Проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС) трябва да приключи до края на м. септември 2021 г.

Кирил Ананиев: От днес водещи лекари по основните медицински специалности обучават работещите в системата на спешната медицинска помощ

Министър Ананиев ще даде старт на обученията на персонала от центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения по проект ПУЛСС