Върни се горе

Обученията по проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ ще бъдат подновени през месец октомври

20 филиала на центровете за спешна помощ получиха нови компютърни конфигурации по линия на проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния”

Чрез видеоконферентна връзка МЗ обсъди с центровете за спешна медицинска помощ възобновяването на обученията по проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния”

МЗ сключи договор за закупуването на 170 компютърни конфигурации с инсталирана операционна система за филиалите към центровете за спешна медицинска помощ

МЗ временно преустановява обученията на работещите в системата на спешната помощ по проект ПУЛСС

Временно са преустановени обученията по линия на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС)

Зам.-министър Бойко Пенков: За по-малко от два месеца успешно обучихме над 1000 души от работещите в центровете за спешна помощ

Приключиха обученията по проекта ПУЛСС за 2019 г.

Обучения по проекта ПУЛСС преминаха 322-ма служители от системата на спешна помощ у нас

Проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС) трябва да приключи до края на м. септември 2021 г.