Върни се горе

Всички филиали на центровете за спешна медицинска помощ вече са оборудвани с нови компютърни конфигурации

Зам.-министър Пачалов предаде на филиалите към центровете за спешна медицинска помощ в Силистра, Разград, Русе и Смолян 20 нови компютърни конфигурации

20 филиала за спешна медицинска помощ ще получат нови компютърни конфигурации по линия на проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния”

Обученията по проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ ще бъдат подновени през месец октомври

20 филиала на центровете за спешна помощ получиха нови компютърни конфигурации по линия на проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния”

Чрез видеоконферентна връзка МЗ обсъди с центровете за спешна медицинска помощ възобновяването на обученията по проект „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния”

МЗ сключи договор за закупуването на 170 компютърни конфигурации с инсталирана операционна система за филиалите към центровете за спешна медицинска помощ

МЗ временно преустановява обученията на работещите в системата на спешната помощ по проект ПУЛСС

Временно са преустановени обученията по линия на проект BG05M9OP001-3.007-0001 „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС)

Зам.-министър Бойко Пенков: За по-малко от два месеца успешно обучихме над 1000 души от работещите в центровете за спешна помощ