Върни се горе

Проект - SEE EoI/A/788/4.1/X „Правителствена социална отговорност: Иновативен подход на качество в правителствените действия и резултати, Модел G.S.R. (Governmental Social Responsibility Model: An Innovative Approach of Quality in Governmental Operations and Outcomes) - G.S.R. Model"

Обща информация

Министерство на здравеопазването участва като партньор в проект SEE EoI/A/788/4.1/X „Правителствена социална отговорност: Иновативен подход на качество в правителствените действия и резултати, Модел G.S.R. (Governmental Social Responsibility Model: An Innovative Approach of Quality in Governmental Operations and Outcomes) - G.S.R. Model", финансиран по Оперативна програма „Югоизточна Европа”
Водещ партньор на проекта е гръцката организация за стандартизация - Hellenic Organisation for Standartization (ELOT). В проекта участват 10 партньора между, които и Министерство на здравеопазването, останалите партньори са:

  • EC business and innovation centre of Attika
  • University of Patras, department of business administration
  • City hall of Iasi
  • Department of engineering for innovation- university of Salento
  • Basilicata region, Department of enterprises policy regional office
  • Municipality of Bari
  • Decentralized administration of Attica
  • Tempus public foundation
  • Business service centre of government of Zenica- Doboj canton

Общият бюджет на проекта е 1 985 000 евро, продължителността на проекта е 42 месеца.

Основни дейности

Проектът GSR прилага принципа на устойчивото икономическо развитие на регионите в Югоизточна Европа, чрез ефективно въвеждане на управление на качеството на услугите в публичния сектор. Конкретно GSR се фокусира върху "динамичното" повишаване на уменията и капацитета на правителствените институции, предлагащи социални услуги, като целта е не само да се подобри производителността и ефективността, но най-вече да започне да се говори и преминава към "социална отговорност" на организациите в публичния сектор. В тази посока партньорите работят по развитието на модел на социални услуги, в случая с България се изследва модел на социално отговорна услуга за прилагане от териториалните структури на правителствените институции.

В изпълнение на проекта Министерство на здравеопазването организира и проведе редица срещи и дискусии във  фокусни групи за Правителствената социална отговорност с участието на представители от различни държавни институции от Югозападен район на Република България. Основната цел на проведените дискусии, бе повишаване на осведомеността за прилагането на модела на Правителствената социална отговорност в администрацията, както и адаптирането към сектор здравеопазване. Министерство на здравеопазването организира и проведе семинар „Обучение на обучители”, на който бяха обучени над 30 експерта от второстепенните разпоредители на министерството, за прилагането на идеите и целите на проекта, както и за разработване, адаптиране и внедряване на локални планове за прилагане на Правителствената социална отговорност в съответното ведомство. С цел промоция на идеята за Правителствената социална отговорност извън сферата на здравеопазването, бяха поканени  за лектори  двама експерти от МТСП, които представиха принципите и основите на Стратегията за Корпоративната социална отговорност в България.

Екипът на проекта проведе демонстрационен семинар, на който експерти от РЗИ гр. Перник, РЗИ гр. Благоевград, РЗИ гр. Кюстендил, РЗИ София-област и Столична РЗИ представиха изработени, спрямо нуждите на съответното ведомство, планове за прилагането на Правителствената социална отговорност, в съответствие с модела на проекта GSR. На семинара присъстваха представители от МРРБ и МТСП.

За целите на устойчивостта на проекта се изработи Декларация за спазване принципите на правителствена социална отговорност. В изпълнение на проекта бе изготвен „Анализ на действалите в България модели на Правителствена социална отговорност и проект Gsr Model (съвместен обобщен доклад на екипа по проекта)”. Краен срок на изпълнение на проекта - 30 септември 2012 г. 

Обществени поръчки - Профил на купувача

Кратко описание на проекта
PDF файл, 53,4 KB, качен на 30.04.2015

pdf document