Обща информация

Наименование на административната услуга

Издаване на Удостоверение относно съответствието на обработката на натурални минерални и изворни води

Правно основание

Чл. 14, ал. 4 от Наредбата за изискванията към бутилираните минерални, изворни и трапезни води, предназначени за питейни цели, относно съответствието на обработката на натурални минерални и изворни води

Характеристика

Цел: удостоверяване съответствието на обработката на натурални минерални и изворни води

Предмет: предприемане на мерки за отделяне на неустойчивите елементи от състава на натурални минерални и изворни води

 

Линк към Административен регистър