Обща информация

Наименование на административната услуга

Издаване на заповед за унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, станали негодни за употреба.

Правно основание

Процедурата е регламентирана в чл. 97 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл. 7, ал. 1. от Наредба № 3/2001 г. за условията и реда за унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, станали негодни за употреба.

Характеристика

Цел: Да регламентира условията и реда за издаване на заповед за унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества станали негодни за употреба.

Предмет: Унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества станали негодни за употреба.

 

Линк към Административен регистър