Върни се горе

Национален рамков договор за медицинските дейности между НЗОК и Българския лекарски съюз за 2015 г.

Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18-годишна възраст в Република България 2015-2020 г.

Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2014-2020

Работен план
PDF файл, 331,7 KB, качен на 18.05.2016

pdf document

Финансов разчет
PDF файл, 296,0 KB, качен на 18.05.2016

pdf document

Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013-217 г.

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г.

Национална програма за първична профилактика на рак на маточната шийка в Република България 2012 -2016 г.

Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2012 - 2015 година

Националната програма за профилактика на оралните заболявания при деца 0-18 г. 2009-2014 г.

Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Република България 2008 – 2015 г.

Приложение 1
PDF файл, 130,4 KB, качен на 11.06.2009

pdf document

Приложение 2
PDF файл, 306,8 KB, качен на 11.06.2009

pdf document

Приложение 3
PDF файл, 110,0 KB, качен на 11.06.2009

pdf document

Приложение 4
PDF файл, 214,5 KB, качен на 11.06.2009

pdf document

Програма за опазване здравето на населението от замърсяването на околната среда в района на област Стара Загора 2008-2009 г.