Върни се горе

Договор № РД-НС-01-4-12 от 4 ноември 2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Договор № РД-НС-01-4-11 от 9 септември 2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2021-2025 г.

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г.

Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030

Договор № РД-НС-01-4-10 от 1 април 2021 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Националната програма за превенция и контрол на вирусните хепатити в Р България 2021-2025 г.

Договор № РД-НС-01-4-7 от 30 декември 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.

Договор № РД-НС-01-4-6 от 4 декември 2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.