Върни се горе

Покана за избор на обслужваща банка за нуждите на МБАЛ „Проф. д-р П.Стоянов” АД - Ловеч

Покана за избор на оферта за комплексно банково обслужване на СБПФЗПЛР „Цар Фердинанд I“ ЕООД

Покана избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“

Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“
Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги, платежни и свързани услуги, включително превод на трудовите възнаграждения на служителите на болницата и управление на разплащателни сметки от финансови институции за нуждите на УМБАЛ ”Света Екатерина“ ЕАД” за срок от 2 /две/ години
PDF файл, 278,2 KB, качен на 20.03.2020

pdf document

Списък на документите
DOCX файл, 19,8 KB, качен на 20.03.2020

docx document

Декларация за запознаване с условията
DOCX файл, 15,2 KB, качен на 20.03.2020

docx document

Декларация
DOCX файл, 16,1 KB, качен на 20.03.2020

docx document

Административни сведения
DOCX файл, 15,3 KB, качен на 20.03.2020

docx document

Техническо предложение
DOCX файл, 19,8 KB, качен на 20.03.2020

docx document

Ценова оферта
DOCX файл, 19,1 KB, качен на 20.03.2020

docx document

Проект на договор
DOCX файл, 42,7 KB, качен на 20.03.2020

docx document

Покана за предоставяне на оферта за комплексно банково обслужване на УМБАЛ „Света Анна” – София АД за срок от 1 (една) календарна година

Списък документи
DOC файл, 40,5 KB, качен на 12.03.2020

doc document

Срок за валидност на офертата
DOC файл, 27,5 KB, качен на 12.03.2020

doc document

Декларация ATM
DOC файл, 26,5 KB, качен на 12.03.2020

doc document

Административни сведения
DOC файл, 28,5 KB, качен на 12.03.2020

doc document

Техническо предложение
DOC файл, 56,0 KB, качен на 12.03.2020

doc document

Ценово предложение
DOC файл, 53,5 KB, качен на 12.03.2020

doc document

Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за нуждите на МЦ „Дианамед 2001“ ЕООД, гр. Ямбол

Повторна покана за избор на обслужваща финансова институция за дейността на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора

Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон - Ямбол“ АД

Покана за избор на обслужваща финансова институция за дейността на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, гр. Стара Загора

Повторна покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови или кредитни институции за нуждите на СБАЛИПБ ”Проф.Иван Киров ”ЕАД"

Повторна покана за събиране на оферти за комплексно банково обслужване и други финансови услуги за нуждите на МБАЛ „Лозенец“