Върни се горе

Отчет на разходите за хуманитарна помощ, както и за справяне на последствията във връзка с военните действия в Украйна към 30.04.2023 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му към 30.04.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерството на здравеопазването към 30.04.2023 г.

Отчет на разходите за хуманитарна помощ, както и за справяне на последствията във връзка с военните действия в Украйна към 31.03.2023 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му към 31.03.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерство на здравеопазването към 31.03.2023 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на здравеопазването към 31.03.2023 г.

Отчет на разходите за хуманитарна помощ, както и за справяне на последствията във връзка с военните действия в Украйна към 28.02.2023 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му към 28.02.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерство на здравеопазването към 28.02.2023 г.