Върни се горе

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на здравеопазването към 30.09.2021 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID -19 и лечението му към 31.08.2021 г

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID -19 и лечението му към 31.07.2021 г

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерство на здравеопазването към 31.08.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерство на здравеопазването към 31.07.2021 г.

Сборен баланс и Сборен отчет за приходите и разходите на Министерство на здравеопазването към 31.12.2020 г. и доклад на Сметната палата

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на здравеопазването към 30.06.2021 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на Covid -19 и лечението му към 30.06.2021 г

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерство на здравеопазването към 30.06.2021 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на здравеопазването към 30.06.2021 г.