Върни се горе

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID - 19 и лечението му към 31.12.2021 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на здравеопазването към 31.12.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерство на здравеопазването към 31.12.2021 г.

Отчет за изпълнение на целите за 2021 г.

Отчет за изпълнение на целите за 2021 г.
XLSX файл, 460,3 KB, качен на 28.02.2022

xlsx document

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID -19 и лечението му към 30.11.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерство на здравеопазването към 30.11.2021 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID -19 и лечението му към 31.10.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерство на здравеопазването към 31.10.2021 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID -19 и лечението му към 30.09.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерство на здравеопазването към 30.09.2021 г.