Върни се горе

Отчет за извършените разходи по чл. 1, ал.5 от ЗДБРБ към 29.02.2024 г.

Обяснителна записка
PDF файл, 195,2 KB, качен на 17.04.2024

pdf document

Отчет на разходите за хуманитарна помощ, както и за справяне на последствията във връзка с военните действия в Украйна към 29.02.2024 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерството на здравеопазването към 29.02.2024 г.

Отчет за извършените разходи по чл. 1, ал.5 от ЗДБРБ към 31.01.2024 г.

Обяснителна записка
PDF файл, 195,0 KB, качен на 17.04.2024

pdf document

Отчет на разходите за хуманитарна помощ, както и за справяне на последствията във връзка с военните действия в Украйна към 31.01.2024 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерството на здравеопазването към 31.01.2024 г.

Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерството на здравеопазването към 31.12.2023 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на здравеопазването към 31.12.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерство на здравеопазването към 31.12.2023 г.

Отчет на разходите за хуманитарна помощ, както и за справяне на последствията във връзка с военните действия в Украйна към 31.12.2023 г.