Върни се горе

Отчет за извършените разходи съгласно чл. 1, ал. 5 от ЗДБРБ за 2022 г. към 30.06.2022 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID -19 и лечението му към 30.06.2022 г.

Отчет за изпълнението на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на Министерство на здравеопазването към 30.06.2022 г.

Отчет за извършените разходи съгласно чл. 1, ал. 5 от ЗДБРБ за 2022 г. към 31.05.2022 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID -19 и лечението му към 31.05.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерство на здравеопазването към 31.05.2022 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID -19 и лечението му към 30.04.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерство на здравеопазването към 30.04.2022 г..

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID -19 и лечението му към 31.03.2022 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерство на здравеопазването към 31.03.2022 г.