Върни се горе

Отчет за изпълнение на целите за 2023 г.

Отчет за изпълнение на целите за 2023 г.
XLSX файл, 222,7 KB, качен на 29.02.2024

xlsx document

Отчет на разходите за хуманитарна помощ, както и за справяне на последствията във връзка с военните действия в Украйна към 31.12.2024 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерството на здравеопазването към 31.12.2023 г.

Отчет за извършените разходи съгласно чл. 1, ал. 5 от ЗДБРБ към 31.12.2023 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му към 31.12.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерството на здравеопазването към 30.11.2023 г.

Отчет за извършените разходи съгласно чл. 1, ал. 5 от ЗДБРБ за 2023 г. към 30.11.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджетите, на сметки за средства от Европейския съюз и на сметки за чужди средства на Министерството на здравеопазването към 31.10.2023 г.