Върни се горе

Иван Поромански - изпълнителен директор УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

Иван Поромански
PDF файл, 301,0 KB, качен на 13.09.2021

pdf document

Живко Христов - член СД СБР „Бургаски минерални бани“

Живко Христов
PDF файл, 335,1 KB, качен на 13.09.2021

pdf document

Стефка Цанкова - член СД МБАЛНП

Стефка Цанкова 1
PDF файл, 321,8 KB, качен на 12.08.2021

pdf document

Стефка Цанкова 2
PDF файл, 1,1 MB, качен на 12.08.2021

pdf document

Румен Стоилов - член СД УМБАЛ „Алексадровска“

Румен Стоилов 1
PDF файл, 349,5 KB, качен на 12.08.2021

pdf document

Румен Стоилов 2
PDF файл, 868,6 KB, качен на 12.08.2021

pdf document

Радосвет Горнев - изпълнителен директор МБАЛ „Лозенец“

Радосвет Горнев
PDF файл, 326,9 KB, качен на 12.08.2021

pdf document

Орлин Недев - член СД МБАЛ „Лозенец“

Орлин Недев 1
PDF файл, 322,7 KB, качен на 12.08.2021

pdf document

Орлин Недев 2
PDF файл, 1,3 MB, качен на 12.08.2021

pdf document

Мария Юнакова - председател СД СБАЛАГ „Майчин дом“

Мария Юнакова 1
PDF файл, 305,6 KB, качен на 12.08.2021

pdf document

Мария Юнакова 2
PDF файл, 1,1 MB, качен на 12.08.2021

pdf document

Камелия Станева - управител „СБР Тузлата“

Камелия Станева
PDF файл, 406,0 KB, качен на 12.08.2021

pdf document

Ирина Михайлова-Симеонова - контрольор СБАЛББ - Габрово

Ирина Михайлова-Симеонова 1
PDF файл, 330,7 KB, качен на 12.08.2021

pdf document

Ирина Михайлова-Симеонова 2
PDF файл, 1,2 MB, качен на 12.08.2021

pdf document

Иво Станчев - управител СБАЛББ - Габрово

Иво Станчев
PDF файл, 312,9 KB, качен на 12.08.2021

pdf document