Върни се горе

Красимир Гигов - член СД МБАЛ „Рахила Ангелова“

Красимир Гигов 1
PDF файл, 361,1 KB, качен на 17.01.2023

pdf document

Красимир Гигов 2
PDF файл, 1,1 MB, качен на 17.01.2023

pdf document

Искрена Асенова - председател СД МБАЛ „Рахила Ангелова“

Искрена Асенова 1
PDF файл, 366,6 KB, качен на 17.01.2023

pdf document

Искрена Асенова 2
PDF файл, 1,1 MB, качен на 17.01.2023

pdf document

Динко Странски - член СД УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“

Динко Странски 1
PDF файл, 338,4 KB, качен на 17.01.2023

pdf document

Динко Странски 2
PDF файл, 1,2 MB, качен на 17.01.2023

pdf document

Димитър Димитров - член СД СБАЛАГ

Димитър Димитров 1
PDF файл, 324,5 KB, качен на 17.01.2023

pdf document

Димитър Димитров 2
PDF файл, 1,1 MB, качен на 17.01.2023

pdf document

Владимир Даскалов - изпълнителен директор УСБАЛО

Владимир Даскалов
PDF файл, 315,2 KB, качен на 17.01.2023

pdf document

Владимир Гончев - председател СД УМБАЛ „Бургас“

Владимир Гончев
PDF файл, 1,1 MB, качен на 17.01.2023

pdf document

Анелия Грозданова-Христова - член СД УСБАЛО

Анелия Грозданова-Христова 1
PDF файл, 327,3 KB, качен на 17.01.2023

pdf document

Анелия Грозданова-Христова 2
PDF файл, 1,1 MB, качен на 17.01.2023

pdf document

Анатоли Митов - изпълнителен директор МБАЛ „Рахила Ангелова“

Анатоли Митов
PDF файл, 346,5 KB, качен на 17.01.2023

pdf document

Теодора Табакова - зам.-председател СД СБАЛАГ „Майчин дом“

Теодора Табакова
PDF файл, 328,0 KB, качен на 07.12.2022

pdf document

Симеон Симеонов - управител СБАЛББ Перник

Симеон Симеонов
PDF файл, 314,6 KB, качен на 07.12.2022

pdf document