Върни се горе

Юри Торнев - контрльор ЦПЗ София

Юри Торнев 1
PDF файл, 313,2 KB, качен на 18.10.2021

pdf document

Юри Торнев 2
PDF файл, 1,1 MB, качен на 18.10.2021

pdf document

Хатидже Стижарлиева - член СД МБАЛ-Шумен

Хатидже Стижарлиева
PDF файл, 326,8 KB, качен на 18.10.2021

pdf document

Станимир Киряков - контрольор СБР-Тузлата

Станимир Киряков 1
PDF файл, 328,9 KB, качен на 18.10.2021

pdf document

Станимир Киряков 2
PDF файл, 874,4 KB, качен на 18.10.2021

pdf document

Панайот Диманов - изпълнителен директор МБАЛ „Св. Пантелеймон“

Панайот Диманов
PDF файл, 328,8 KB, качен на 18.10.2021

pdf document

Красимир Темнилов - изпълнителен директор МБАЛ-Пазарджик

Красимир Темнилов
PDF файл, 337,7 KB, качен на 18.10.2021

pdf document

Иван Станоев - член СД МБАЛ Пазарджик

Иван Станоев 1
PDF файл, 359,3 KB, качен на 18.10.2021

pdf document

Иван Станоев 2
PDF файл, 1,1 MB, качен на 18.10.2021

pdf document

Жени Стайкова - председател СД МБАЛ „Свети Пантелеймон“

Жени Стайкова 1
PDF файл, 339,3 KB, качен на 18.10.2021

pdf document

Жени Стайкова 2
PDF файл, 1,2 MB, качен на 18.10.2021

pdf document

Димитър Костов - изпълнителен директор МБАЛ - Шумен

Димитър Костов
PDF файл, 318,3 KB, качен на 18.10.2021

pdf document

Дечо Дечев - изпълнителен директор УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

Дечо Дечев
PDF файл, 302,2 KB, качен на 18.10.2021

pdf document

Десислава Костова - член СД МБАЛ „Свети Пантелеймон“

Десислава Костова 1
PDF файл, 328,2 KB, качен на 18.10.2021

pdf document

Десислава Костова 2
PDF файл, 1,1 MB, качен на 18.10.2021

pdf document