Върни се горе

Димитър Лазаров - член СД УМБАЛ „Георги Странски“ ЕАД

Димитър Лазаров
PDF файл, 1,0 MB, качен на 02.03.2021

pdf document

Йовчо Йовчев - член СД „МБАЛ Добрич“ АД

Йовчо Йовчев
PDF файл, 306,3 KB, качен на 14.01.2021

pdf document

Георги Желязков - член СД „МБАЛ Добрич“ АД

Георги Желязков
PDF файл, 332,6 KB, качен на 14.01.2021

pdf document

Георги Георгиев - член СД „МБАЛ Силистра“ АД

Георги Георгиев 1
PDF файл, 300,3 KB, качен на 14.01.2021

pdf document

Георги Георгиев 2
PDF файл, 1,1 MB, качен на 14.01.2021

pdf document

Васил Савов - член СД „МБАЛ Силистра“ АД

Васил Савов
PDF файл, 297,3 KB, качен на 14.01.2021

pdf document

Николина Сотирова - член СД "Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД

Николина Сотирова
PDF файл, 378,9 KB, качен на 24.11.2020

pdf document

Лъчезар Карадимов - член СД „МБАЛ Добрич“

Лъчезар Карадимов 1
PDF файл, 329,0 KB, качен на 24.11.2020

pdf document

Лъчезар Карадимов 2
PDF файл, 1,2 MB, качен на 24.11.2020

pdf document

Добрин Константинов - член СД "Здравна инвестиционна компания за детска болница" ЕАД

Добрин Константинов
PDF файл, 345,4 KB, качен на 24.11.2020

pdf document

Даниела Цекова - председател СД „НСБФТР“

Даниела Цекова
PDF файл, 1,2 MB, качен на 24.11.2020

pdf document

Иван Алексиев - И.Д. "Здравна инвестиционна компания за детска болница"ЕАД

Иван Алексиев
PDF файл, 1,1 MB, качен на 28.08.2020

pdf document