Върни се горе

Златина Георгиева - председател СД УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

Златина Георгиева 1
PDF файл, 302,0 KB, качен на 05.10.2022

pdf document

Златина Георгиева 2
PDF файл, 817,1 KB, качен на 05.10.2022

pdf document

Георги Гелев - председател СД УМБАЛ „Св. Анна“

Георги Гелев
PDF файл, 306,2 KB, качен на 05.10.2022

pdf document

Анелия Димитрова - председател СД УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“

Анелия Димитрова 1
PDF файл, 306,9 KB, качен на 05.10.2022

pdf document

Анелия Димитрова 2
PDF файл, 1,3 MB, качен на 05.10.2022

pdf document

Божидар Харизанов - член СД „ЗИКДБ“

Божидар Харизанов 1
PDF файл, 298,3 KB, качен на 07.09.2022

pdf document

Божидар Харизанов 2
PDF файл, 1,1 MB, качен на 07.09.2022

pdf document

Николай Димитров - член СД УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“

Николай Димитров
PDF файл, 309,6 KB, качен на 07.09.2022

pdf document

Панайот Куртев - изпълнителен директор

Панайот Куртев
PDF файл, 301,7 KB, качен на 07.09.2022

pdf document

Светлин Цонев - член СД УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“

Светлин Цонев 1
PDF файл, 304,5 KB, качен на 07.09.2022

pdf document

Светлин Цонев 2
PDF файл, 1,2 MB, качен на 07.09.2022

pdf document

Христина Гетова - член СД УМБАЛ „Проф. д-р Александър Чирков“

Христина Гетова 1
PDF файл, 308,0 KB, качен на 07.09.2022

pdf document

Христина Гетова 2
PDF файл, 1,1 MB, качен на 07.09.2022

pdf document

Красимир Попов - изпълнителен директор МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“

Красимир Попов
PDF файл, 371,0 KB, качен на 25.07.2022

pdf document

Галя Кондева - изпълнителен директор НСБАЛХЗ

Галя Кондева
PDF файл, 297,0 KB, качен на 09.06.2022

pdf document