Върни се горе

Христо Стоянов - изпълнителен директор МБАЛ „Лозенец“

Христо Стоянов
PDF файл, 318,3 KB, качен на 25.02.2022

pdf document

Станимир Михайлов - член СД МБАЛ „Лозенец“

Станимир Михайлов 1
PDF файл, 390,3 KB, качен на 25.02.2022

pdf document

Станимир Михайлов 2
PDF файл, 1,2 MB, качен на 25.02.2022

pdf document

Павлина Христов - член СД МБАЛ „Свети Пантелеймон“

Павлина Христов 1
PDF файл, 307,9 KB, качен на 25.02.2022

pdf document

Павлина Христов 2
PDF файл, 1,1 MB, качен на 25.02.2022

pdf document

Орлин Недев - член СД МБАЛ „Лозенец“

Орлин Недев
PDF файл, 1,1 MB, качен на 24.02.2022

pdf document

Николай Добрев - контрольор СБПЛРВБ - Мездра

Николай Добрев
PDF файл, 310,6 KB, качен на 24.02.2022

pdf document

Георги Василев- контрольор „СБАЛОЗ-София област“

Георги Василев
PDF файл, 1,1 MB, качен на 24.02.2022

pdf document

Янко Кочев - изпълнителен директор МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“

Янко Кочев
PDF файл, 324,3 KB, качен на 14.01.2022

pdf document

Радослав Радев - председател СД МБАЛ Добрич

Радослав Радев 1
PDF файл, 333,7 KB, качен на 14.01.2022

pdf document

Радослав Радев 2
PDF файл, 897,7 KB, качен на 14.01.2022

pdf document

Петър Марков - председател на СД „Св. Иван Рилски“

Петър Марков 1
PDF файл, 311,6 KB, качен на 14.01.2022

pdf document

Петър Марков 2
PDF файл, 1,1 MB, качен на 14.01.2022

pdf document

Лъчезар Карадимов - член СД МБАЛ Добрич

Лъчезар Карадимов 1
PDF файл, 313,2 KB, качен на 14.01.2022

pdf document

Лъчезар Карадимов 2
PDF файл, 1012,3 KB, качен на 14.01.2022

pdf document