Върни се горе

Донка Господинова-Здравкова - директор, ДПБ – Севлиево

Донка Господинова-Здравкова 1.1.83.pdf
PDF файл, 301,9 KB, качен на 03.10.2023

pdf document

Вирсавия Васева-Чорбаджийска - член на съвета на директорите , "СБАЛАГ "Майчин Дом"" ЕАД

Вирсавия Васева-Чорбаджийска 1.1.84.pdf
PDF файл, 298,9 KB, качен на 03.10.2023

pdf document

Вирсавия Васева-Чорбаджийска 1.2.456.pdf
PDF файл, 1,1 MB, качен на 03.10.2023

pdf document

Ирена Миланова - член на съвета на директорите, УМБАЛ проф. д-р Стоян Киркович АД

Ирена Миланова 1.1.85.pdf
PDF файл, 302,0 KB, качен на 03.10.2023

pdf document

Ирена Миланова 1.2.457.pdf
PDF файл, 1,1 MB, качен на 03.10.2023

pdf document

Филка Симеонова - председател на съвета на директорите, УМБАЛ проф. д-р Стоян Киркович АД

Филка Симеонова 1.1.86.pdf
PDF файл, 338,6 KB, качен на 03.10.2023

pdf document

Филка Симеонова 1.2.458.pdf
PDF файл, 1,1 MB, качен на 03.10.2023

pdf document

Тихомира Стелиянова - директор ДПБ Карвуна

Тихомира Стелиянова 1.1.78.pdf
PDF файл, 272,1 KB, качен на 08.09.2023

pdf document

Милена Лазова - член на СД на МБАЛ Хасково

Милена Лазова 1.1.70.pdf
PDF файл, 301,3 KB, качен на 07.08.2023

pdf document

Милена Лазова 1.2.444.pdf
PDF файл, 1,2 MB, качен на 07.08.2023

pdf document

Златин Киряков - зам. председател на СД на МБАЛ Пазарджик

Златин Киряков 1.1.73.pdf
PDF файл, 328,7 KB, качен на 07.08.2023

pdf document

Златин Киряков 1.2.445.pdf
PDF файл, 1,1 MB, качен на 07.08.2023

pdf document

Мария Милева - контрольор

Мария Милева 1.1.65.pdf
PDF файл, 312,4 KB, качен на 10.07.2023

pdf document

Мария Милева 1.2.438.pdf
PDF файл, 1,1 MB, качен на 10.07.2023

pdf document

Мария Милева 1.4.4.pdf
PDF файл, 1,3 MB, качен на 10.07.2023

pdf document

Михаела Карадимова - член на Съвета на директорите в МБАЛ - Търговище

Михаела Карадимова 1.1.67.pdf
PDF файл, 328,0 KB, качен на 10.07.2023

pdf document

Михаела Карадимова 1.2.440.pdf
PDF файл, 965,3 KB, качен на 10.07.2023

pdf document

Стефко Монев - контрольор

Стефко Монев 1.1.57.pdf
PDF файл, 298,9 KB, качен на 10.07.2023

pdf document

Стефко Монев 1.2.431.pdf
PDF файл, 1,1 MB, качен на 10.07.2023

pdf document