Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 088 случая на остри заразни заболявания срещу 1 905  за предходната. От тях 1415 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1105 за предходната седмица.

 Общата заболяемост за страната е 37,18 на 10 000 души срещу 29,3 за предходната седмица.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 21 случая срещу 29 за предходната седмица;

Дизентерия 8 случая срещу 7 за предходната седмица;  

Салмонелози 30 случая срещу 24 за предходната седмица;

Колиентерити 6 случай срещу 4 за предходната седмица;

Ентероколити 379 случая срещу 488 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 52 случая срещу 54 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 27 случая срещу 21 за предходната седмица;

Варицела 64 случая срещу 65 за предходната седмица;

Koклюш 0 случая срещу 2 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 1 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 7 случая срещу 7 за предходната седмица;

Марсилска треска 5 случая срещу 8 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.            

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

 

Сподели в: