Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 6 803 случая на остри заразни заболявания срещу 6 916 случая за предходната седмица. От тях 4 374 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4 405 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 117,26 на 10 000 души срещу 118,09 на 10 000 души за предходната седмица.

През 48-та седмица на 2022 г. в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани за грипни вируси и SARS-CoV-2 общо 43 пациента с ОРЗ. Не са доказани грипни вируси. Пет проби са положителни за SARS-CoV-2.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Дизентерия: 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица;

Ентероколити: 112 случая срещу 150 случая за предходната седмица;

Колиентерити: 3 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Кампилобактериоза: 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит: 9 случая срещу 6 случая за предходната седмица;

Салмонелоза: 9 случая срещу 4 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела: 1035 случая срещу 875 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит: 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Скарлатина: 69 случая срещу 50 случая за предходната седмица.

Вирусни хепатити: 19 случая срещу 27 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции регистрираните случаи са както следва:

Лаймска борелиоза: 4 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Марсилска треска: 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица.

 

През седмицата не са регистрирани хранителни взривове.

 

 

Сподели в: