Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 3 085 случая на остри заразни заболявания срещу 2 960 случая за предходната седмица. От тях 1 709 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 699 случая за предходната седмица.Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 44,81 на 10 000 души срещу 44,55 на 10 000 души за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 23 случая срещу 26 случая за предходната седмица;

Дизентерия 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Ентероколити 238 случая срещу 159 случая за предходната седмица;           

Колиентерити 1 случай срещу 4 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 1 случай срещу 4 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 28 случая срещу 23 случая за предходната седмица;

Салмонелози 4 случая срещу 6 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 895 случая срещу 816 случая за предходната седмица;

Коклюш 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица;

Морбили 56 случая срещу 73 случая за предходната седмица;

Скарлатина 76 случая срещу 102 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:         

Марсилска треска 3 случая срещу 4 случая за предходната седмица.

Към 09.05.2019 г. в Министерство на здравеопазването са съобщени 600 случая на морбили. Териториално са засегнати единадесет области в страната: София-област – 215 заболели, София-град – 184 заболели, Благоевград – 151 заболели, Кюстендил - 15 заболели, Перник –  10 заболели, Бургас и Пазарджик – по 9 заболели,  Велико Търново – 3-ма заболели,  Монтана – 2-ма заболели, Пловдив и Русе – по 1 заболял. През последната 18-та седмица на 2019 г. най-много случаи са съобщени от София-град -16 случая и от София-област – 20 случая.

По възрастови групи случаите са разпределени както следва: 0 г. – 101 сл.; 1-4 г. – 182 сл.; 5-9 г. – 152 сл.; 10-14 г. – 29 сл.; 15-19 г. – 18 сл.; 20-24 г. –19 сл.; 25-29 г. – 29 сл.; 30-34 г. – 14 сл.; 35-39 г. – 24 сл;, над 40 г. – 32 сл.

При всички новорегистрирани случаи се извършват епидемиологични проучвания. Спрямо контактните лица на заболелите се предприемат необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Продължава извършването на проверки в лечебните заведения, в практиките на общопрактикуващите лекари, в здравните кабинети в детски и учебни заведения за установяване на пропуски в имунизационния статус на посещаващите ги деца и на децата от пациентските листи на ОПЛ.

На 09.05.2019 г. в Министерство на здравеопазването постъпи от РЗИ-Плевен сигнална справка за регистриран епидемичен взрив от Бактериална чревна инфекция. В УМБАЛ „Д-р Г. Странски“ ЕАД, гр. Плевен, с повръщане са хоспитализирани 6 деца, съответно на възраст от 0-4 г. – 5 и от 5-9 г. – 1 дете и 1 майка, след консумация на пуешка супа, приготвена от частна детска кухня. Със Заповед на директора на РЗИ-Плевен е сформиран екип от инспекцията и от ОДБХ-Плевен за извършване на проверка и предприемане на необходимите противоепидемични мерки при взрив от хранително заболяване. Взети са проби от храната, проби от външна среда, от хоспитализираните лица и персонала от детската кухня за микробиологично изследване.

Епидемиологичното проучване продължава.

В Министерство на здравеопазването постъпиха 2 бр. окончателни справки от РЗИ-Варна за регистрирани епидемични взривове, както следва:

Епидемичен взрив от хранителна токсикоинфекция с причинител Салмонела гр. В, при  който са заболели две лица от едно семейство със симптоми на повръщане, диария, температура, след консумация на храна в домашни условия, закупена от търговски обект в града. При проведеното микробиологично изследване е изолирана Салмонела гр. В. Със заповед на директора на РЗИ-Варна е сформиран екип от инспекцията и от ОДБХ-Варна за проучване на хранително заболяване. Разпоредени са и предприети необходимите противоепидемични мерки. Заболелите лица, след проведено болнично лечение са изписани клинично здрави.

Епидемичен взрив от хранителна токсикоинфекция с причинител Салмонела гр. Д, при който заболяват четири деца от едно семейство от с. Садово, община Аврен. При проведеното микробиологично изследване е изолирана Салмонела гр. Д. Уведомена е ОДБХ. Предписаните мерки са изпълнени. Резултатите от микробиологичните изследвания на контактните лица са отрицателни. На заболелите деца е проведено болнично лечение и са изписани клинично здрави. Епидемичният взрив е овладян.

През изминалата седмица нe са регистрирани взривове от вътреболнични инфекции.

 

 

 

 

Сподели в: