Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 1 833 случая на остри заразни заболявания срещу 1 886 случая за предходната седмица. От тях 1 047 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 160 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 27,44 на 10 000 души срещу 30,41 на 10 000 души за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 41 случая срещу 17 случая за предходната седмица;

Ентероколити 471 случая срещу 452 случая за предходната седмица;

Дизентерия 13 случая срещу 6 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 4 случая срещу 11 случая за предходната седмица;

Колиентерити 10 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 53 случая срещу 45 случая за предходната седмица;

Салмонелози 19 случая срещу 13 случая за предходната седмица.

     Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

      Варицела  67 случая срещу 83 случая за предходната седмица;

     Скарлатина 10 случая срещу 12 случая за предходната седмица;

     Коклюш 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

     Епидемичен паротит 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

   Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

    Ку-треска 8 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

     Лаймска борелиоза 14 случая срещу 9 случая за предходната седмица

     Марсилска треска 15 случая срещу 11 случая за предходната седмица;

     Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

    В МЗ постъпи информация от РЗИ-Габрово за лице с анамнестични данни за Ку-треска, което е консумирало      продължителен период от време /10-12 месеца/ мляко и прясно бяло саламурено сирене, закупени извън търговски обекти за хранителни стоки.

Изследвани са 17 лица, консумирали от същите продукти. Изследването е извършено в НЦЗПБ. 7 от тях са с положителен резултат. Всички са насочени за преглед и хоспитализация в ИО на МБАЛ-Габрово. Към 24.08.2018 г. нито едно от лицата с положителна проба няма клинични симптоми и са в добро общо състояние. Назначена им е терапия.

Незабавно е уведомена ОДБХ-Габрово за предприемане на мерки по компетентност.

РЗИ-Габрово провежда епидемиологично проучване.

Сподели в: