Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 2 989 случая на остри заразни заболявания срещу 2 608 случая за предходната седмица. От тях 1 393 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 507 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 36,53 на 10 000 души срещу 39,51 на 10 000 души за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 34 случая срещу 28 случая за предходната седмица;

Дизентерия 5 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Ентероколити 212 случая срещу 177 случая за предходната седмица;           

Колиентерити 5 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 2 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 20 случая срещу 15 случая за предходната седмица;

Салмонелози 10 случая срещу 7 случая за предходната седмица.

 Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 1097 случая срещу 612 случая за предходната седмица;

Коклюш 1 случай срещу 2 случая за предходната седмица;

Морбили 84 случая срещу 63 случая за предходната седмица;

Скарлатина 66 случая срещу 81 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Кримска-Конго хеморагична треска 2 случая срещу 0 за предходната седмица;

 Лаймска борелиоза 8 случая срещу  6 случая за предходната седмица;      

 Марсилска треска 9 случая срещу 5 случая за предходната седмица.

 Към 05.06.2019 г. са регистрирани 837 случая на морбили. Териториално са засегнати единадесет области в страната: София-град – 290 заболели, София-област – 271 заболели,  Благоевград – 164 заболели, Кюстендил - 64 заболели, Пазарджик – 17 заболели, Перник – 10 заболели, Бургас - 9 заболели, Монтана – 7 заболели, Велико Търново - 3-ма заболели, Пловдив  и Русе – по 1 заболял.

По възрастови групи случаите са разпределени както следва: 0 г. – 129 сл.; 1-4 г. – 253 сл.; 5-9 г. – 250 сл.; 10-14 г. – 43 сл.; 15-19 г. – 19 сл.; 20-24 г. – 24 сл.; 25-29 г. – 35 сл.; 30-34 г. – 14 сл.; 35-39 г. – 27 сл;, над 40 г. – 43 сл.

При всички новорегистрирани случаи се извършват епидемиологични проучвания. Спрямо контактните лица на заболелите се предприемат необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Продължава извършването на проверки в лечебните заведения, в практиките на общопрактикуващите лекари, в здравните кабинети в детски и учебни заведения за установяване на пропуски в имунизационния статус на посещаващите ги деца и на децата от пациентските листи на ОПЛ.

 

 В Министерство на здравеопазването постъпи текуща справка към докладвания епидемичен взрив от Вирусен хепатит тип А, регистриран на територията на гр. Ловеч. От началото на взрива до 29.05.2019 г. общият брой на заболелите е 12. Случаите са лабораторно потвърдени, при всички е проведено болнично лечение. Предприети са необходимите профилактични мерки спрямо контактните лица. РЗИ-Ловеч извършва насочени проверки по изпълнение на предписаните хигиенни и противоепидемични мерки в засегнатите организирани колективи.

Епидемиологичното проучване продължава.

РЗИ-Сливен предостави текуща информация към докладвания епидемичен взрив от Вирусен хепатит тип А в с. Градец, обл. Сливен. От началото на взрива до 03.06.2019 г. са регистрирани 23 заболели деца, на възраст от 1 г. до 14 г.,  живеещи при лоши битови условия. Проведено им е болнично лечение. РЗИ-Сливен осъществява контрол по изпълнение на предписаните профилактични и противоепидемични мерки.

Епидемиологичното проучване продължава.

 

 

 

 

 

Сподели в: