Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 4 335 случая на остри заразни заболявания срещу 4 476 случая за предходната седмица. От тях 2 744 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3 063 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 71,95 на 10 000 души срещу 80,31 на 10 000 души за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 36 случая срещу 36 случая за предходната седмица;

Ентероколити 254 случая срещу 273 случая за предходната седмица;           

Колиентерити 7 случая срещу 7 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 1 случай срещу 5 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 48 случая срещу 34 случая за предходната седмица;

Салмонелози 7 случая срещу 5 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 974 случая срещу 819 случая за предходната седмица;

Морбили 67 случая срещу 61 случая за предходната седмица;

Скарлатина 91 случая срещу 88 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

 Ку-треска 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 2 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

Към 03.04.2019 г. в Министерство на здравеопазването са съобщени 282 случая на морбили. От тях 223 са лабораторно потвърдени.

Териториално са засегнати осем области в страната: Благоевград – 107 заболели, Бургас – 3-ма заболели, Велико Търново – 1 заболял, Кюстендил – 1 заболял, Перник – 3-ма заболели, Пловдив – 1 заболял, София-град – 39 заболели, София-област – 127 заболели.

По възрастови групи са разпределени както следва: 0 г. – 55; 1-4 г. – 103; 5-9 г. – 69; 10-14 г. – 8; 15-19 г. – 10; 20-24 г. – 9; 25-29 г. – 10; 30-34 г. – 3; 35-39 г. – 8, над 40 г. – 7 сл.

Продължава извършването на епидемиологични проучвания на новорегистрираните случаи, издирват се контактните им лица, изяснява се имунизационния им статус срещу морбили и се предприемат необходимите профилактични и противоепидемични мерки спрямо тях.  Извършват се и проверки в лечебни заведения, в практики на общопрактикуващи лекари, в здравните кабинети на детските заведения и училищата за установяване на пропуски в имунизационния статус на посещаващите ги деца и на децата от пациентските листи на ОПЛ.

Текуща информация за регистрирания епидемичен взрив от Вирусен хепатит тип А в гр. София, район „Красна поляна“, кв. „Факултета“.

За периода 05.07.2018 г. – 27.03.2019 г. общият брой на заболелите лица е 231, като от тях 214 са на възраст до 16 г. На всички заболели е проведено болнично лечение в СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров“.

За ограничаване разпространението на взрива до момента са имунизирани общо 1028 контактни лица.

Продължава изпълнението на разпоредените от Столична РЗИ мерки по спазване на стриктен хигиенен и противоепидемичен режим в регистрираните огнища и обекти с обществено предназначение на територията на кв. „Факултета“.

 

Сподели в: