Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 2 960 случая на остри заразни заболявания срещу 4 018 случая за предходната седмица. От тях 1 699 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 496 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 44,55 на 10 000 души срещу 65,45 на 10 000 души за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 26 случая срещу 47 случая за предходната седмица;

Дизентерия 0 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Ентероколити 159 случая срещу 215 случая за предходната седмица;           

Колиентерити 4 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 4 случая срещу 7 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 23 случая срещу 34 случая за предходната седмица;

Салмонелози 6 случая срещу 6 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 816 случая срещу 937 случая за предходната седмица;

Коклюш 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Морбили 73 случая срещу 79 случая за предходната седмица;

Скарлатина 102 случая срещу 104 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

 Ку-треска 1 случай срещу 1 случай за предходната седмица;

 Лаймска борелиоза 3 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

  Марсилска треска 4 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

 Към 02.05.2019 г. в Министерство на здравеопазването са съобщени 527 случая на морбили. Териториално са засегнати единадесет области в страната: София-област – 197 заболели, София-град – 153 заболели Благоевград – 142 заболели, Бургас – 9 заболели Пазарджик – 8 заболели, Кюстендил - 7 заболели, Перник –  6 заболели,  Велико Търново – 3-ма заболели, в Монтана и Пловдив – по 1 заболял. През последната 17-та седмица на 2019 г. най-много случаи са съобщени от София-град -31 случая и от София-област – 27 случая.

По възрастови групи случаите са разпределени както следва: 0 г. – 89 сл.; 1-4 г. – 164 сл.; 5-9 г. – 132 сл.; 10-14 г. – 21 сл.; 15-19 г. – 18 сл.; 20-24 г. –18 сл.; 25-29 г. – 26 сл.; 30-34 г. – 11 сл.; 35-39 г. – 21 сл;, над 40 г. – 27 сл.

При всички новорегистрирани случаи се извършват епидемиологични проучвания. Спрямо контактните лица на заболелите се предприемат необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Продължава извършването на проверки в лечебните заведения, в практиките на общопрактикуващите лекари, в здравните кабинети в детски и учебни заведения за установяване на пропуски в имунизационния статус на посещаващите ги деца и на децата от пациентските листи на ОПЛ.

През изминалата седмица нe са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

 

 

 

Сподели в: