Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 2 031 случая на остри заразни заболявания срещу 2 188 случая за предходната седмица. От тях 1 232 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 337 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 32.29 на 10 000 души срещу 35,05  на 10 000 души за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 30 случая срещу 31 случая за предходната седмица;

Ентероколити   303 случая срещу 353 случая за предходната седмица;

Дизентерия 4  случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза  7 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Колиентерити 7 случая срещу 6 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 9 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Салмонелози 11 случая срещу 9 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела   301 случая срещу 281 случая за предходната седмица;

Скарлатина 30 случая срещу 63 случая за предходната седмица;

Коклюш 4 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 32 случая срещу 24 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 6 случая срещу 3 случая за предходната седмица.

 

През изминалата седмица нe са регистрирани хранителни взривове и взривове от

вътреболнични инфекции.

 

Сподели в: