Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 1 813 случая на остри заразни заболявания срещу 1 835 случая за предходната седмица. От тях 1 129 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 1 033 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 29.59 на 10 000 души срещу 27,08  на 10 000 души за предходната седмица.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 23 случая срещу 20 случая за предходната седмица;

Ентероколити   427 случая срещу 362 случая за предходната седмица;

Дизентерия 2  случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза  7 случая срещу 11 случая за предходната седмица;

Колиентерити 7 случая срещу 13 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 16 случая срещу 12 случая за предходната седмица;

Салмонелози 22 случая срещу 13 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела   152 случая срещу 256 случая за предходната седмица;

Скарлатина 30 случая срещу 34 случая за предходната седмица;

Коклюш 2 случая срещу 6 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Морбили 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Ку-треска 0 случая срещу 6 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 28 случая срещу 21 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 10 случая срещу 7 случая за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

Бруцелоза: 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

През изминалата седмица нe са регистрирани хранителни взривове и взривове от

вътреболнични инфекции.

Сподели в: