Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 1 686 случая на остри заразни заболявания срещу 1 852 случая за предходната седмица. От тях 894 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 946 случая за предходната седмица. Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 23,44 на 10 000 души срещу 24,80 на 10 000 души за предходната седмица.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 29 случая срещу 36 случая за предходната седмица;

Дизентерия 8 случая срещу 15 случая за предходната седмица;

Ентероколити 360 случая срещу 353 случая за предходната седмица;           

Колиентерити 7 случая срещу 10 случая за предходната седмица;

Кампилобактериоза 2 случая срещу 2 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 12 случая срещу 19 случая за предходната седмица;

Салмонелози 9 случая срещу 13 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Варицела 243 случая срещу 344 случая за предходната седмица;

Епидемичен паротит 0 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Коклюш 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Морбили 19 случая срещу 22 случая за предходната седмица;

Скарлатина 16 случая срещу 22 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва: 

Ку-треска 1 случай срещу 3 случая за предходната седмица;

Лаймска борелиоза 16 случая срещу  15 случая за предходната седмица;      

Марсилска треска 6 случая срещу 4 случая за предходната седмица.

В Министерство на здравеопазването постъпи информация от РЗИ-Хасково за шестчленно семейство, при което след консумация на една и съща храна в заведение за хранене са настъпили оплаквания от висока температура и многократни диарийни изхождания. Четирима от семейството са хоспитализирани в инфекциозно отделение на МБАЛ Хасково АД. Другите двама са лекувани амбулаторно. Уведомена е ОДБХ-Хасково.

Епидемиологичното проучване продължава.

Текуща информация за съобщения през 26-та седмица епидемичен взрив с етиологичен причинител Салмонела гр. Б в детска ясла № 9 в гр. Русе: към 16.07.2019 г. от началото на епидемичния взрив (20.06.2019 г.) са регистрирани общо 6 болни деца, като при 2 от децата е проведено болнично лечение, а останалите 4 деца са лекувани амбулаторно. В хода на епидемиологичните проучвания, при изследването им като контактни лица са открити 9 заразоносители – 6 деца и 3 персонал на детската ясла, без клинична симптоматика. Всички болни и заразоносители са изолирани и временно отстранени от детското заведение.

За овладяване на епидемичния взрив са извършени поредица от проверки, връчени са предписания с конкретни противоепидемични мерки за овладяване на епидемичния взрив, издадена е заповед за временно отстраняване на персонал от работа.

Към 22.07.2019 г. са регистрирани 1 101 случая на морбили. Териториално са засегнати тринадесет области в страната: София-област – 331 заболели, София-град – 333 заболели, Благоевград – 205 заболели, Кюстендил - 153 заболели, Пазарджик – 31 заболели, Монтана - 18 заболели, Бургас – 9 заболели, Перник по 10 заболели, Велико Търново, Ловеч и Пловдив по 3-ма заболели, Русе и Стара Загора по 1 заболял.

По възрастови групи случаите са разпределени както следва: 0 г. – 166 сл.; 1-4 г. – 347 сл.; 5-9 г. – 330 сл.; 10-14 г. – 55 сл.; 15-19 г. – 23 сл.; 20-24 г. – 30 сл.; 25-29 г. – 46 сл.; 30-34 г. – 21 сл.; 35-39 г. – 29 сл.; над 40 г. – 54 сл.

При всички новорегистрирани случаи се извършват епидемиологични проучвания. Спрямо контактните лица на заболелите се предприемат необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Продължава извършването на проверки в лечебните заведения, в практиките на общопрактикуващите лекари, в здравните кабинети в детски и учебни заведения за установяване на пропуски в имунизационния статус на посещаващите ги деца и на децата от пациентските листи на ОПЛ.

  

 

 

Сподели в: