Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 6 544 случая на остри заразни заболявания срещу 7 705 случая за предходната седмица. От тях 5 070 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ), срещу  6 094 случая за предходната  седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 132,06 на 10 000 души срещу 158,74 на 10 000 души през предходната седмица.

През изминалата седмица в Националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“ при Националния център по заразни и паразитни болести са изследвани за грипни вируси А и В чрез Real Time RT-PCR 207 клинични проби. Доказани са 53 грипни вируса A (H1N1) 2009,  13 вируса A (H3N2) и 12 вируса тип В.

РЗИ-Варна съобщава, че считано от 20.02.16 г. са отменени въведените на 16.02.16 г. със заповед на директора на РЗИ-Варна противоепидемични мерки. Възстановена е работата на детските и женски консултации, провеждането на профилактични имунизации и реимунизации, извършването на планови операции, възстановени са и свижданията в болниците. Остава в сила поддържане в готовност на лечебните заведения за посрещане на по-голям брой заболели от грип и ОРЗ, медицинско наблюдение в детските заведения и спазване на стриктен противоепидемичен режим.

          

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити  33 случая срещу 24 случая за предходната седмица;

Дизентерия 3 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Салмонелози 6 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Колиентерити 9 случая срещу 10 случая за предходната седмица;

Ентероколити 314 случая срещу 372 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 94 случая срещу 85 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 145 случая срещу 127 случая за предходната седмица;

Варицела 772 случая срещу 905 случая за предходната седмица;

Koклюш 3 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Паротит 2 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Рубеола 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 5 случая срещу 4 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 1 случай срещу 0 случая за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 0 случая за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 случай за предходната седмица.

 

В РЗИ-Стара Загора е регистриран епидемичен взрив от Трихинелоза. През месец януари 2016 г. 13 лица са консумирали сурова и термично обработена луканка от отстреляно диво прасе. Местният продукт е приготвен в домашни условия. С изразена клинична картина-температура, обрив по цялото тяло, периорбитален оток и болки по мускулите са хоспитализирани 3-ма души: 2-ма в СБАЛИПБ « Проф. Ив. Киров», гр. София и 1 във ВМА-София, при които диагнозата е потвърдена. РЗИ-Стара Загора е предприела необходимите профилактични и противоепидемични мерки. В хода на епидемиологичното проучване са издирени лицата, консумирали от луканката, осигурени са проби за изследването им.

За случая е уведомена ОДБХ-Стара Загора. 

Сподели в: