Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 7 705 случая на остри заразни заболявания срещу 6 557 случая за предходната седмица. От тях 6 094 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ), срещу  5 006 случая за предходната  седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 158,74 на 10 000 души срещу 130,40 на 10 000 души през предходната седмица.

През изминалата седмица в Националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“ при Националния център по заразни и паразитни болести са изследвани за грипни вируси А и В чрез Real Time RT-PCR 144 клинични проби. Доказани са 47 грипни вируса A (H1N1) 2009,  2 вируса A (H3N2) и 7 вируса тип В.

Във връзка с рязкото увеличаване на заболяемостта от ОРЗ и грип на територията на гр. Варна е обявена грипна епидемия. Със заповед на директора на РЗИ-Варна считано от 16.02.2016 г. са разпоредени следните противоепидемични мерки: прекратяване на плановия прием, плановите операции и свижданията в лечебните заведения, прекратяване работата на детските и женски консултации, както и провеждането на профилактични имунизации и реимунизации, провеждане на стриктен сутрешен филтър в детските заведения и прекратяване на учебните занятия в училищата в гр. Варна за периода 16.02.16 г.-19.02.16 г.

Считано от 19.02.2016 г. със заповед на директора на РЗИ-Стара Загора са отменени въведените противоепидемични мерки на територията на област Стара Загора. 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити  24 случая срещу 29 случая за предходната седмица;

Дизентерия 1 случай срещу 6 случая за предходната седмица;

Салмонелози 4 случая срещу 6 случая за предходната седмица;

Колиентерити 10 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Ентероколити 372 случая срещу 371 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 85 случая срещу 79 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 127 случая срещу 187 случая за предходната седмица;

Варицела 905 случая срещу 794 случая за предходната седмица;

Koклюш 3 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Рубеола 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 4 случая срещу 3 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 0 случая за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 случай за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: