Върни се горе

   През изминалата седмица са регистрирани 5 329 случая на остри заразни заболявания срещу 5 499 за предходната. От тях 4 046 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4 222 за предходната седмица.

   Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 105,39 на 10 000 души срещу 109,98 за предходната седмица.  

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити  26 случая срещу  35 за предходната седмица;

Дизентерия 1 случай срещу 2 за предходната седмица;  

Салмонелози 19 случая срещу 14 за предходната седмица;

Колиентерити 5 случая срещу 6 за предходната седмица;

Ентероколити 275 случая срещу 253 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 25  случая срещу 26 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 187 случая срещу 192 за предходната седмица;

Варицела 664 случая срещу 669 за предходната седмица;

Koклюш 1 случай срещу 0 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 6 случая срещу 8 за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 2 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 1 случай срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: