Върни се горе

   През изминалата седмица са регистрирани 5 139 случая на остри заразни заболявания срещу 4 919 за предходната. От тях 3 927 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3 934 за предходната седмица.

   Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 102,29 на 10 000 души срещу 102,47 за предходната седмица.  

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити  59 случая срещу  78 за предходната седмица;

Дизентерия 4 случая срещу 1 за предходната седмица;  

Салмонелози 17 случая срещу 7 за предходната седмица;

Колиентерити 7 случая срещу 8 за предходната седмица;

Ентероколити 355 случая срещу 273 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 22 случая срещу 21 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 106 случая срещу 107 за предходната седмица;

Варицела 520 случая срещу 382 за предходната седмица;

Koклюш 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Паротит 1 случай срещу 1 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 3 случая срещу 6 за предходната седмица;

Марсилска треска 1 случай срещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 1 случай срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: