Върни се горе

   През изминалата седмица са регистрирани 4 919 случая на остри заразни заболявания срещу 4 623 за предходната. От тях 3 934 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 3 670 за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 102,47 на 10 000 души срещу 95,59 за предходната седмица.  

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити  78 случая срещу  62 за предходната седмица;

Дизентерия 1 случай срещу 5 за предходната седмица;  

Салмонелози 7 случая срещу 20 за предходната седмица;

Колиентерити 8 случая срещу 7 за предходната седмица;

Ентероколити 273 случая срещу 284 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 21 случая срещу 18 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 107 случая срещу 119 за предходната седмица;

Варицела 382 случая срещу 346 за предходната седмица;

Koклюш 0 случая срещу 3 за предходната седмица;

Паротит 1 случай срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 1 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 6 случая срещу 3 за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

 

Сподели в: