Върни се горе

   През изминалата седмица са регистрирани 4 623 случая на остри заразни заболявания срещу 3 246 за предходната. От тях 3 670 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 370 за предходната седмица.

   Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 95,59 на 10 000 души срещу 61,67 за предходната седмица.  

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити  62 случая срещу  62 за предходната седмица;

Дизентерия 5 случая срещу 7 за предходната седмица;  

Салмонелози 20 случая срещу 17 за предходната седмица;

Колиентерити 7 случая срещу 3 за предходната седмица;

Ентероколити 284 случая срещу 288 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 18 случая срещу 9 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 119 случая срещу 64 за предходната седмица;

Варицела 346 случая срещу 338 за предходната седмица;

Koклюш 3 случая срещу 1 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 1 случай срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 3 случая срещу 6 за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 1 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

 

Сподели в: