Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 3 246 случая на остри заразни заболявания срещу 3 419 за предходната. От тях 2 370 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 593 за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 61,67 на 10 000 души срещу 67,47 за предходната седмица.  

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити  62 случая срещу  74 за предходната седмица;

Дизентерия 7 случая срещу 8 за предходната седмица;  

Салмонелози 17 случая срещу 10 за предходната седмица;

Колиентерити 3 случая срещу 7 за предходната седмица;

Ентероколити 288 случая срещу 297 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 9 случая срещу 15 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 64 случая срещу 57 за предходната седмица;

Варицела 338 случая срещу 240 за предходната седмица;

Koклюш 1случай срещу 0 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 6 случая срещу 13 за предходната седмица;

Марсилска треска 1 случай срещу 1 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: