Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 782 случая на остри заразни заболявания срещу 2 216 за предходната. От тях 2 070 са случаите на грип и ОРЗ срещу 1 490. Общата заболяемост за страната е 53,86 на 10 000 души срещу 38,77.  

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити  52 случая срещу  60 за предходната седмица;

Дизентерия 10 случая срещу 8 за предходната седмица;  

Салмонелози 16 случая срещу 10 за предходната седмица;

Колиентерити 5 случая срещу 2 за предходната седмица;

Ентероколити 324 случая срещу 381 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 19 случая срещу 17 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 39 случая срещу 53 за предходната седмица;

Варицела 167 случая срещу 137 за предходната седмица;

Koклюш 0 случай срещу 0 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 4 случая срещу 10 за предходната седмица;

Марсилска треска 5 случая срещу 3 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 2 случая срещу 0 за предходната седмица;

 

           

РЗИ-Габрово съобщава за регистриран епидемичен взрив от Вирусен хепатит тип «А» в ромски квартал на гр. Габрово. В периода 30.09.2015 г. - 08.10.2015 г. заболяват 6 лица от съседни ромски фамилии, живеещи в лоши хигиенно-битови условия.  Заболелите са хоспитализирани за лечение в Инфекциозно отделение на МБАЛ-Габрово.               

РЗИ-Габрово е предприела необходимите профилактични и противоепидемични мерки. Епидемиологичното проучване продължава.                                               

Сподели в: