Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 216 случая на остри заразни заболявания срещу 1 695 за предходната. От тях 1 490 са случаите на грип и ОРЗ срещу 1 119. Общата заболяемост за страната е 38,77 на 10 000 души срещу 29,11.  

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити  60 случая срещу  46 за предходната седмица;

Дизентерия 8 случая срещу 8 за предходната седмица;  

Салмонелози 10 случая срещу 8 за предходната седмица;

Колиентерити 2 случая срещу 4 за предходната седмица;

Ентероколити 381 случая срещу 304 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 17 случая срещу 14 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 53 случая срещу 26 за предходната седмица;

Варицела 137 случая срещу 109 за предходната седмица;

Koклюш 0 случай срещу 0 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 10 случая срещу 12 за предходната седмица;

Марсилска треска 3 случая срещу 3 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

           

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

                                               

Сподели в: