Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 6 415 случая на остри заразни заболявания срещу 6 592 случая за предходната седмица. От тях 5 005 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ), срещу  5 031 случая за предходната  седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 130,37 на 10 000 души срещу 131,05 на 10 000 души през предходната седмица.

През изминалата седмица в Националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“ при Националния център по заразни и паразитни болести са изследвани 86 клинични проби. Доказани са общо 20 грипни вируса – 14 пандемични вируса A (H1N1) 2009, 2 вируса тип В, 2 вируса тип А и 2 вируса подтип A (H3N2).

Във връзка с достигнати максимални епидемични стойности на регистрираните остри заразни заболявания, на територията на област Стара Загора е обявена грипна епидемия. Считано от 05.02.2016 г. със заповед на директора на РЗИ-Стара Загора се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки: разкриване на противогрипен кабинет в приемния сектор на  лечебните заведения за болнична помощ, прекратяване на свижданията в болниците, ограничаване на обществените масови прояви. Остават в сила въведените на 29.01.2016 г. със заповед на директора на РЗИ-Стара Загора противоепидемични мерки.

       

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити  22 случая срещу 27 случая за предходната седмица;

Дизентерия 1 случай срещу 6 случая за предходната седмица;

Салмонелози 8 случая срещу 9 случая за предходната седмица;

Колиентерити 5 случая срещу 8 случая за предходната седмица;

Ентероколити 291 случая срещу 337 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 70 случая срещу 85 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 183 случая срещу 213 случая за предходната седмица;

Варицела 776 случая срещу 821 случая за предходната седмица;

Koклюш 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Рубеола 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 1 случай срещу 3 случая за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 0 случая за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: