Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 1 885 случая на остри заразни заболявания срещу 1 957 за предходната. От тях 915 са случаите на ОРЗ срещу 905. Общата заболяемост за страната е 23.81 на 10 000 души срещу 23,55.  

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити  35 случая срещу  37 за предходната седмица;

Дизентерия 14 случая срещу 16 за предходната седмица;  

Салмонелози 23 случая срещу 21 за предходната седмица;

Колиентерити 12 случая срещу 6 за предходната седмица;

Ентероколити 620 случая срещу 696 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 51 случая срещу 37 за предходната седмица.

 

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 14 случая срещу 12 за предходната седмица;

Варицела 76 случая срещу 116 за предходната седмица;

Koклюш 2 случая срещу 3 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 2 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 23 случая срещу 14 за предходната седмица;

Марсилска треска 11 случая срещу 15 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 3 за предходната седмица;

           

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

 

Сподели в: