Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 1 957 случая на остри заразни заболявания срещу 1 907 за предходната. От тях 905 са случаите на ОРЗ срещу 873. Общата заболяемост за страната е 23.55 на 10 000 души срещу 22,71.  

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити  37 случая срещу  23 за предходната седмица;

Дизентерия 16 случая срещу 18 за предходната седмица;  

Салмонелози 21 случая срещу 29 за предходната седмица;

Колиентерити 6 случая срещу 8 за предходната седмица;

Ентероколити 696 случая срещу 644 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 37 случая срещу 37 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 12 случая срещу 20 за предходната седмица;

Варицела 116 случая срещу 159 за предходната седмица;

Koклюш 3 случай срещу 1 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 14 случая срещу 16 за предходната седмица;

Марсилска треска 15 случая срещу 12 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 3 за предходната седмица;

 

 

За периода 16.08. - 17.08.2015г. в Инфекциозно отделение на МБАЛ - Добрич са хоспитализирани 22-ма души с диагноза Бактериална чревна инфекция. Заболелите са  присъствали на курбан за здраве в частно домакинство и са консумирали една и съща храна. Извършено е съвместно проучване с представители на РЗИ-Добрич и ОДБХ-Добрич. Създадена е организация за издирване на всички лица, присъствали на събитието, уточняване на обективното им състояние и насочване към личните лекари за преглед, изследване и медицинско наблюдение.      

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки.

Епидемиологичното проучване продължава.  

 

През изминалата седмица не са регистрирани взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: