Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 350 случая на остри заразни заболявания срещу 2 687 за предходната. От тях 1 182 са случаите на ОРЗ срещу 1 381. Общата заболяемост за страната е 30.75 на 10 000 души срещу 35.93.  

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

 • Вирусни хепатити  12 случая срещу  23 за предходната седмица;
 • Дизентерия 5 случая срещу 4 за предходната седмица;  
 • Салмонелози 47 случая срещу 29 за предходната седмица;
 • Колиентерити 3 случая срещу 7 за предходната седмица;
 • Ентероколити 410 случая срещу 414 за предходната седмица;
 • Ротавирусен гастроентерит 24 случая срещу 24 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

 • Скарлатина 76 случая срещу 81 за предходната седмица;
 • Варицела 519 случая срещу 598 за предходната седмица;
 • Koклюш 2 случая срещу 1 за предходната седмица;
 • Паротит 0 случай срещу 0 за предходната седмица.
 • Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

 • Лаймска борелиоза 14 случая срещу 17 за предходната седмица;
 • Марсилска треска 7 случая срещу 11 за предходната седмица;
 • Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;
 • Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;
 • Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

През изминалата седмица РЗИ-Хасково съобщава за възникнал хранителен взрив с микробиологично доказан причинител  Салмонела ентеритидис.

За периода от 25.06.-01.07.2015 г. в Инфекциозното отделение на МБАЛ-Хасково с многократни диарични изхождания и висока температура са хоспитализирани 5 лица. От епидемиологичното проучване е установено, че заболелите са присъствали на семеен празник в частно заведение в гр. Димитровград.

От взетите материали за микробиологично изследване при 4 от хоспитализираните лица е изолирана Салмонела ентеритидис. На тържеството са присъствали общо 18 лица - 7 деца и 11 възрастни.

Към настоящият момент не са хоспитализирани други лица. Съвмество с ОБДХ-Хасково са предприети необходимите профилактични и противоепидечични мерки.

Епидемиологичното проучване продължава.

Сподели в: