Върни се горе

 

През изминалата седмица са регистрирани 2 504 случая на остри заразни заболявания срещу 2 774  за предходната. От тях 1 294 са случаите на ОРЗ срещу 1 434 Общата заболяемост за страната е 32.67 на 10 000 души срещу 37.34.

 През седмицата в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани 4 проби от пациенти с клиника на ОРЗ. Няма доказани грипни вируси.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 33 случая срещу 16 за предходната седмица;

Дизентерия 1 случая срещу 4 за предходната седмица;  

Салмонелози 36 случая срещу 30 за предходната седмица;

Колиентерити 12 случая срещу 8 за предходната седмица;

Ентероколити 372 случая срещу 345 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 23 случая срещу 15 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 69 случая срещу 96 за предходната седмица;

Варицела 560 случая срещу 740 за предходната седмица;

Koклюш 1 случай срещу 0 за предходната седмица;

Паротит 1 случай срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 9 случая срещу 13 за предходната седмица;

Марсилска треска10 случая срещу 12 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 1 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица е регистриран един хранителен взрив в гр. Поморие, област Бургас. С повръщане и разстройство заболяват 71 деца на възраст 3-6 г. и 7 възрастни. Симптомите отзвучават за около 24 часа. Всички посещават ОДЗ «Детелина» и ЦДГ «Веселушко». За детските заведения храната се приготвя в кухня майка и се доставя на място в термофорни казани и тави.

От извършените микробиологични изследвания е доказано носителство на Стафилококус ауреус, който  е изолиран от носен секрет при 3 служители от кухненския персонал.

Най-вероятно се касае за стафилококова инфекция, причинила хранителния взрив.

Предприети са всички профилактични и противоепидечични мерки.

Сподели в: