Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 689 случая на остри заразни заболявания срещу 2 952  за предходната. От тях 1 422 са случаите на ОРЗ срещу 1 653 Общата заболяемост за страната е 37.00 на 10 000 души срещу 43.01.

През седмицата в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ не са постъпили проби за изследване.

Чревни инфекции

Регистрираните случаи са както следва:

 • Вирусни хепатити 24 случая срещу 22 за предходната седмица;
 • Дизентерия 3 случая срещу 1 за предходната седмица;  
 • Салмонелози 18 случая срещу 13 за предходната седмица;
 • Колиентерити 6 случая срещу 6 за предходната седмица;
 • Ентероколити 310 случая срещу 341 за предходната седмица;
 • Ротавирусен гастроентерит 20 случая срещу 32 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции

Регистрираните случаи са както следва:

 • Скарлатина 95 случая срещу 130 за предходната седмица;
 • Варицела 642 случая срещу 607 за предходната седмица;
 • Koклюш 1 случай срещу 0 за предходната седмица;
 • Паротит 1 случай срещу 1 за предходната седмица.
 • Рубеола 0 случая срещу 1 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции

Регистрираните случаи са както следва:  

 • Лаймска борелиоза 12 случая срещу 7 за предходната седмица;
 • Марсилска треска15 случая срещу 14 за предходната седмица;
 • Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;
 • Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;
 • Ку-треска 0 случая срещу 1 за предходната седмица.

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: