Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 952 случая на остри заразни заболявания срещу 3 232  за предходната. От тях 1 653 са случаите на ОРЗ срещу 1 891 Общата заболяемост за страната е 43.01 на 10 000 души срещу 49.20.

През седмицата в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ е изследвана само 1 серологична проба на пациент с грипоподобна симптоматика, която е отрицателна за  грипен вирус.

Чревни инфекции

Регистрираните случаи са както следва:

 • Вирусни хепатити 22 случая срещу 21 за предходната седмица;
 • Дизентерия 1 случай срещу 3 за предходната седмица;  
 • Салмонелози 13 случая срещу 6 за предходната седмица;
 • Колиентерити 6 случая срещу 3 за предходната седмица;
 • Ентероколити 341 случая срещу 325 за предходната седмица;
 • Ротавирусен гастроентерит 32 случая срещу 30 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции

Регистрираните случаи са както следва:

 • Скарлатина 130 случая срещу 104 за предходната седмица;
 • Варицела 607 случая срещу 768 за предходната седмица;
 • Koклюш 0 случая срещу 0 за предходната седмица;
 • Паротит 0 случая срещу 1 за предходната седмица.
 • Рубеола 1 случай срещу 2 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции

Регистрираните случаи са както следва:  

 • Лаймска борелиоза 7 случая срещу 6 за предходната седмица;
 • Марсилска треска14 случай срещу 3 за предходната седмица;
 • Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 1 за предходната седмица;
 • Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 1 за предходната седмица;
 • Ку-треска 1 случай срещу 0 за предходната седмица.

В 127 ОДЗ, гр. София / яслена група/ е регистриран епидемичен взрив /вирусна чревна инфекция/. За периода 14-18. 05. 2015 г. с повръщане, висока температура и разстройство заболяват 7 деца на възраст 2-3 год. От тях 4 са хоспитализирани в Инфекциозна болница, гр. София. При 3 от децата е изолиран Рота вирус, който е и причинителят на взрива.

Предприети са необходимите профилактични и противоепидемични мерки, с цел спиране разпространението на инфекцията.   

Сподели в: