Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 3 232 случая на остри заразни заболявания срещу 3112  за предходната. От тях 1 891 са случаите на грип и ОРЗ срещу 1 637 Общата заболяемост за страната е 49.20 на 10 000 души срещу 42.59

През седмицата в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани 7 клинични проби /носогърлени смивове/ на пациенти с грипоподобна симптоматика. Няма пациенти с доказани грипни вируси.

Чревни инфекции

Регистрираните случаи са както следва:

 • Вирусни хепатити 21 случая срещу 14 за предходната седмица;
 • Дизентерия 3 случая срещу 4 за предходната седмица;  
 • Салмонелози 6 случая срещу 9 за предходната седмица;
 • Колиентерити 3 случая срещу 6 за предходната седмица;
 • Ентероколити 325 случая срещу 335 за предходната седмица;
 • Ротавирусен гастроентерит 30 случая срещу 39 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции

Регистрираните случаи са както следва:

 • Скарлатина 104 случая срещу 128 за предходната седмица;
 • Варицела 768 случая срещу 841 за предходната седмица;
 • Koклюш 0 случая срещу 0 за предходната седмица;
 • Паротит 0 случая срещу 1 за предходната седмица.
 • Рубеола 2 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

 • Лаймска борелиоза 6 случая срещу 14 за предходната седмица;
 • Марсилска треска 3 случай срещу 5 за предходната седмица;
 • Кримска-Конго хеморагична треска 1 случай  срещу 0 за предходната седмица;
 • Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 1 за предходната седмица;
 • Ку-треска 1 случай срещу 0 за предходната седмица.

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: