Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 3 112 случая на остри заразни заболявания срещу 2 944  за предходната. От тях 1 637 са случаите на грип и ОРЗ срещу 1 853 Общата заболяемост за страната е 42.59 на 10 000 души срещу 48.21

През седмицата в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани 3 клинични проби /носогърлени смивове/ на пациенти с грипоподобна симптоматика. Няма пациенти с доказани грипни вируси.

Чревни инфекции

Регистрираните случаи са както следва:

 • Вирусни хепатити 14 случая срещу 11 за предходната седмица;
 • Дизентерия 4 случая срещу 4 за предходната седмица;  
 • Салмонелози 9 случая срещу 10 за предходната седмица;
 • Колиентерити 6 случая срещу 7 за предходната седмица;
 • Ентероколити 335 случая срещу 309 за предходната седмица;
 • Ротавирусен гастроентерит 39 случая срещу 31 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции

Регистрираните случаи са както следва:

 • Скарлатина 128 случая срещу 120 за предходната седмица;
 • Варицела 841 случая срещу 502 за предходната седмица;
 • Koклюш 0 случая срещу 0 за предходната седмица;
 • Паротит 1 случай срещу 1 за предходната седмица.
 • Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции

Регистрираните случаи са както следва:  

 • Лаймска борелиоза 14 случая срещу 4 за предходната седмица;
 • Марсилска треска 5 случай срещу 1 за предходната седмица;
 • Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;
 • Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 1 за предходната седмица;
 • Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: