Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 2 847 случая на остри заразни заболявания срещу 3 592 за предходната. От тях 2 355 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 2 774 за предходната седмица.
Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 46.65 на 10 000 лица срещу 61.39.
- Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:
- Вирусни хепатити 42 случая срещу 37 за предходната седмица;
- Дизентерия –3 случая срещу 5 за предходната седмица;
- Салмонелози – 8 случая срещу 5 за предходната седмица;
- Колиентерити –4 случая срещу 8 за предходната седмица;
- Ентероколити – 321 случая срещу 298 за предходната седмица;
-Ротавирусен гастроентерит – 37 случая срещу 37 за предходната седмица.
Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:
- Скарлатина 59 случая срещу 71 за предходната седмица;
- Варицела – 567 случая срещу 693 за предходната седмица;
- Епидемичен паротит –0 случая срещу 0 за предходната седмица;
- Koклюш – 1 случая срещу 0 за предходната седмица;
- Рубеола – 0 случая срещу 0 за предходната седмица.
Трансмисивни инфекции: регистрирани са 11 случая на Лаймска борелиоза срещу 5 за предходната седмица, 2 случая на Ку-треска срещу 0 за предходната седмица и 1 случай на Марсилска треска срещу 0 за предходната седмица.
През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: