Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 3 574 случая на остри заразни заболявания срещу 6 045 случая за предходната седмица. От тях 2 540 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) срещу 4 598 случая за предходната седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 65,22 на 10 000 души срещу 119,77 на 10 000 души през предходната седмица.

През изминалата седмица в Националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“ при Националния център по заразни и паразитни болести са изследвани за грипни вируси А и В чрез Real Time RT-PCR 46 клинични проби. Доказани са 11 грипни вируса A (H1N1) 2009 и 6 вируса тип В.

          

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити  16 случая срещу 33 случая за предходната седмица;

Дизентерия 1 случай срещу 3 случая за предходната седмица;

Салмонелози 5 случая срещу 8 случая за предходната седмица;

Колиентерити 6 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Ентероколити 236 случая срещу 333 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 21 случая срещу 76 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 103 случая срещу 123 случая за предходната седмица;

Варицела 585 случая срещу 794 случая за предходната седмица;

Koклюш 0 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Трансмисивни инфекции: няма регистрираните случаи през изминалата седмица.   

                 

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: