Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани общо 6 557 случая на остри заразни заболявания срещу 6 415 случая за предходната седмица. От тях 5 006 са случаите на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ), срещу  5 005 случая за предходната  седмица.

Общата заболяемост от грип и ОРЗ за страната е 130,40 на 10 000 души срещу 130,37 на 10 000 души през предходната седмица.

През изминалата седмица в Националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ“ при Националния център по заразни и паразитни болести са изследвани за грипни вируси А и В чрез Real Time RT-PCR 143 клинични проби. Доказани са 29 грипни вируса A (H1N1) 2009, 3 вируса A (H3N2) и 6 вируса тип В (B/Victoria).

Във връзка с регистрирана висока заболяемост от  ОРЗ сред учениците в област Стара Загора, считано от 09.02.16 г. до 12.02.16 г. се преустановяват учебните занятия.  Остават в сила въведените на 29.01.2016 г. и 05.02.16 г. със заповед на директора на РЗИ-Стара Загора противоепидемични мерки. 

РЗИ-Пловдив съобщава за рязко увеличаване броя на пациентите, предимно в детска възраст потърсили медицинска помощ през почивните дни и увеличен брой на хоспитализирани болни с тежко протичане на Грип. Предприети са следните противоепидемични мерки: преустановяване на учебните занятия в училищата в гр. Пловдив за периода 09.02.-12.02.16 г., провеждане на ежедневен филтър в детските заведения  и спазване на строг противоепидемичен и дезинфекционен режим на работа в лечебните заведения в града.

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити  29 случая срещу 22 случая за предходната седмица;

Дизентерия 6 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Салмонелози 6 случая срещу 8 случая за предходната седмица;

Колиентерити 3 случая срещу 5 случая за предходната седмица;

Ентероколити 371 случая срещу 291 случая за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 79 случая срещу 70 случая за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 187 случая срещу 183 случая за предходната седмица;

Варицела 794 случая срещу 776 случая за предходната седмица;

Koклюш 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Рубеола 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица.

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 3 случая срещу 1 случай за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая срещу 0 случая за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 0 случая за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 случай за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: