Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 3 650 случая на остри заразни заболявания срещу 3 440  за предходната. От тях 2 236 са случаите на грип и ОРЗ срещу 2 200 Общата заболяемост за страната е 58.18 на 10 000 души срещу 57.24

През седмицата в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани 2 клинични проби /носогърлени смивове/ на пациенти с грипоподобна симптоматика, от които при 1 пациент е доказан грипен вирус тип В.

Чревни инфекции

Регистрираните случаи са както следва:

 • Вирусни хепатити: 24 случая срещу 19 за предходната седмица;
 • Дизентерия: 5 случая срещу 3 за предходната седмица;  
 • Салмонелози: 19 случая срещу 13 за предходната седмица;
 • Колиентерити: 8 случая срещу 2 за предходната седмица;
 • Ентероколити: 338 случая срещу 383 за предходната седмица;
 • Ротавирусен гастроентерит: 44 случая срещу 52 за предходната седмица.

Въздушно-капкови инфекции

Регистрираните случаи са както следва:

 • Скарлатина: 121 случая срещу 88 за предходната седмица;
 • Варицела: 765 случая срещу 611 за предходната седмица;
 • Koклюш: 0 случая срещу 1 за предходната седмица;
 • Паротит: 3 случая срещу 0 за предходната седмица.
 • Рубеола: 0 случая срещу 2 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции

Регистрираните случаи са както следва:  

 • Лаймска борелиоза: 2 случая срещу 0 за предходната седмица;
 • Марсилска треска: 1 случай срещу 2 за предходната седмица;
 • Кримска-Конго хеморагична треска: 0 случая срещу 0 за предходната седмица;
 • Хеморагична треска с бъбречен синдром: 0 случая  срещу 1 за предходната седмица;
 • Ку-треска: 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: