Върни се горе

 

През изминалата седмица са регистрирани 3 440 случая на остри заразни заболявания срещу 3 273  за предходната. От тях 2 200 са случаите на грип и ОРЗ срещу 2 251 Общата заболяемост за страната е 57.24 на 10 000 души срещу 58.57

 През седмицата в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани 14 клинични проби /носогърлени смивове/ на пациенти с грипоподобна симптоматика, от които при 4 пациенти е доказан грипен вирус тип В.

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 20 случая срещу 13 за предходната седмица;

Дизентерия 3 случая срещу 0 за предходната седмица;  

Салмонелози 13 случая срещу 17 за предходната седмица;

Колиентерити 2 случая срещу 3 за предходната седмица;

Ентероколити 383 случая срещу 289 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 52 случая срещу 33 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 88 случая срещу 111 за предходната седмица;

Варицела 611 случая срещу 480 за предходната седмица;

Koклюш 1 случай срещу 0 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 2 случая срещу 2 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 0 случая срещу 2 за предходната седмица;

Марсилска треска 2 случая срещу 1 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 1 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: