Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 3 273 случая на остри заразни заболявания срещу 4 019  за предходната. От тях 2 251 са случаите на грип и ОРЗ срещу 2 802 Общата заболяемост за страната е 58.57 на 10 000 души срещу 95.21

 През седмицата в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани 26 клинични проби /носогърлени смивове/ на пациенти с грипоподобна симптоматика, от които при 4 пациенти е доказан грипен вирус А /H3N2/, при 2 грипен вирус А /H1N1/ и при 2 грипен вирус тип В.  

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 13 случая срещу 17 за предходната седмица;

Дизентерия 0 случая срещу 0 за предходната седмица;  

Салмонелози 17 случая срещу 13 за предходната седмица;

Колиентерити 3 случая срещу 8 за предходната седмица;

Ентероколити 289 случая срещу 252 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 33 случая срещу 31 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 111 случая срещу 182 за предходната седмица;

Варицела 480 случая срещу 605 за предходната седмица;

Koклюш 1 случай срещу 0 за предходната седмица;

Паротит 0 случая срещу 3 за предходната седмица.

Рубеола 2 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 2 случая срещу 3 за предходната седмица;

Марсилска треска 1 случай срещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 1 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица в гр. Ямбол е регистриран 1 семеен хранителен взрив от салмонелоза.

Слес консумация на пилешко месо закупено от търговската мрежа с болки в корема, повръщане и диарични изхождания заболяват 7 лица от едно домакинство, които са на възраст от 2 г. до 59 г. Всички са приети за лечение в Инфекциозно отделение на МБАЛ «Св. Пантелеймон» АД, гр. Ямбол. От всички болни микробиологично е доказан причинителят на инфекцията-Salmonella typhimurium.

Предприети са необходимите противоепидемични мерки.

Сподели в: