Върни се горе

 През изминалата седмица са регистрирани 5 167 случая на остри заразни заболявания срещу 6 020  за предходната. От тях 3 850 са случаите на грип и ОРЗ срещу 4 772 Общата заболяемост за страната е 95.21 на 10 000 души срещу 122.34.

 През седмицата в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани 14 клинични проби /носогърлени смивове/ на пациенти с грипоподобна симптоматика, от които при 2 пациенти е доказан грипен вирус А /H3N2/ и при 3 грипен вирус тип В.  

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 19 случая срещу 17 за предходната седмица;

Дизентерия 3 случая срещу 5 за предходната седмица;  

Салмонелози 12 случая срещу 16 за предходната седмица;

Колиентерити 8 случая срещу 1 за предходната седмица;

Ентероколити 300 случая срещу 282 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 28 случая срещу 27 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 164 случая срещу 182 за предходната седмица;

Варицела 697 случая срещу 614 за предходната седмица;

Koклюш 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Паротит 3 случая срещу 1 за предходната седмица.

Рубеола 1 случай срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 2 случая срещу 2 за предходната седмица;

Марсилска треска 1 случай срещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 1 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: