Върни се горе

През изминалата седмица са регистрирани 6 020 случая на остри заразни заболявания срещу 6 239  за предходната. От тях 4 772 са случаите на грип и ОРЗ срещу 4847 Общата заболяемост за страната е 122.34 на 10 000 души срещу 126.11.

 През седмицата в Националната референтна лаборатория по грип и ОРЗ са изследвани 44 клинични проби /носогърлени смивове/ на пациенти с грипоподобна симптоматика, от които  7 проби  са положителни за грипен вирус А /H3N2/ и 4 за грипен вирус тип В.  

 

Чревни инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Вирусни хепатити 17 случая срещу 22 за предходната седмица;

Дизентерия 5 случая срещу 2 за предходната седмица;  

Салмонелози 16 случая срещу 20 за предходната седмица;

Колиентерити 1 случая срещу 6 за предходната седмица;

Ентероколити 282 случая срещу 271 за предходната седмица;

Ротавирусен гастроентерит 27 случая срещу 26 за предходната седмица.

          Въздушно-капкови инфекции: регистрираните случаи са както следва:

Скарлатина 182 случая срещу 147 за предходната седмица;

Варицела 614 случая срещу 812 за предходната седмица;

Koклюш 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Паротит 1 случай срещу 0 за предходната седмица.

Рубеола 0 случая срещу 0 за предходната седмица

Трансмисивни инфекции: регистрираните случаи са както следва:  

Лаймска борелиоза 2 случая срещу 0 за предходната седмица;

Марсилска треска 0 случая срещу 0 за предходната седмица;

Кримска-Конго хеморагична треска 0 случая  срещу 0 за предходната седмица;

Хеморагична треска с бъбречен синдром 0 случая  срещу 1 за предходната седмица;

Ку-треска 0 случая срещу 1 за предходната седмица.

 

През изминалата седмица не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции.

Сподели в: